Aktualności

Wykaz publikacji i monografii oraz książek prezesa zarządu PFTT prof. Andrzeja Kuliczkowskiego za okres do roku 2017

Prezentujemy wykaz publikacji (333 szt.) i monografii oraz książek (13 szt.) prezesa zarządu PFTT prof. Andrzeja [...]

WIĘCEJ

Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska od wielu lat specjalizuje się w kształceniu studentów w zakresie technologii [...]

Więcej

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Dlaczego
Techniki Bezykopowe

  • Brak lub minimalizacja robót ziemnych
  • W przypadku robót realizowanych poniżej zwierciadła wody gruntowej brak w zdecydowanej większości przypadków konieczności stosowania robót odwodnieniowych
  • Niewystępowanie innych czynności związanych z wykopową budową lub wykopową wymianą przewodów
  • Brak lub ograniczenie do minimum powierzchni nawierzchni ulicznych koniecznych do rozbiórki, a następnie ich odtworzenia
więcej