Statut Polskiej Fundacji
Technik Bezwykopowych

POBIERZ STATUT

O PFTT

Dnia 1.10.2008 roku upłynęło 10 lat od założenia Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych – PFTT, zrzeszonej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych – ISTT z siedzibą w Londynie. Międzynarodowe Stowarzyszenie – ISTT jest prężenie działającą organizacją zrzeszającą organizacje członkowskie ze wszystkich kontynentów, reprezentujące ponad 30 krajów najbardziej zaawansowanych w rozwoju technologii bezwykopowych. Organizuje ono corocznie konferencje w wymiarze ogólnoświatowym, na których prezentowane są najnowsze osiągnięcia z branży bezwykopowej i na których wręczane są nagrody NO-DIG Award za wybitne osiągnięcia z tej dziedziny. W roku 2008 laureatami tej nagrody były Polska Fundacja Technik Bezwykopowych i Politechnika Świętokrzyska. Informacje o tym wydarzeniu ukazały się w kilku czasopismach branżowych.

Główny cel działalności

Głównym celem działalności ISTT jak i PFTT jest propagowanie technik bezwykopowych. Polska Fundacja Technik Bezwykopowych poza aktywną działalnością na forum międzynarodowym podejmuje szereg działań na terenie kraju. Jest współorganizatorem polskich NO-DIG-ów czyli międzynarodowych konferencji bezwykopowych odbywających się w cyklu dwuletnim w Kielcach.

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych przyznaje także corocznie nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu technologii bezwykopowych. Wspiera także różnorakie inicjatywy w tym m.in. dwa ogólnopolskie czasopisma, organizację branżowych targów oraz konferencji. Włącza się także w inne inicjatywy popularyzujące technologie bezwykopowe.

Założyciele PFTT

Inicjatorem założenia Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych był 10 lat temu Arkadiusz Bachan dyrektor firmy Per Aarsleff Polska, a jej pierwszym prezesem Jerzy Adamski ówczesny prezes Wodociągów Kieleckich. Kolejnym prezesem PFTT został Marek Banasik, a obecnie funkcję tę sprawuje Andrzej Kuliczkowski.
Działalność Fundacji bazuje na darowiznach członków Rady Fundacji i członków wspierających. Ci drudzy są w sposób szczególny promowani przez PFTT zarówno w kraju jak i za granicą.

Obchody 10-lecia działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych zainaugurowało uroczyste wręczenie jubileuszowych Expertów – statuetek przyznawanych co 2 lata na polskich NO-DIG-ach. W czasie konferencji NO-DIG POLAND 2008 odbywającej się w Kielcach w dniach 9-11.04.2008 r. jubileuszowe Experty 2008 uzyskali Arkadiusz Bachan i Jerzy Adamski za ich osobisty wkład w założenie PFTT oraz jej rozwój w początkowym okresie działalności. Jubileuszowego Experta otrzymał także Dec Downey prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych za aktywne wspieranie Fundacji na forum międzynarodowym.

Działalność PFTT

Dnia 4 czerwca 2008 r. w czasie uroczystej gali zorganizowanej w trakcie trwania 26 Międzynarodowej Konferencji „No-Dig 2008” w Moskwie, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Londynie, została wręczona prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kuliczkowskiemu, prezesowi Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych oraz dr inż. Agacie Zwierzchowskiej reprezentującej na konferencji Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Rusina prestiżowa międzynarodowa nagroda „No-Dig Award 2008”. Statuetka i certyfikat zostały przyznane za zorganizowanie w Polsce, na Politechnice Świętokrzyskiej, rocznego Studium Podyplomowego „Techniki Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska”. Kierownikiem Studium był prof. Andrzej Kuliczkowski. Nagrodę uzyskali również najaktywniejsi w realizacji procesu dydaktycznego adiunkci Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska i Dariusz Zwierzchowski.

Informacje szczegółowe o Studium Podyplomowym zapraszające do udziału w nim oraz dotyczące jego inauguracji i zakończenia ukazywały się na łamach czasopism branżowych. Przyznanie tej nagrody należy uznać za olbrzymi sukces Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt iż członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych poza Polską Fundacją Technik Bezwykopowych (reprezentującą Polskę w tej organizacji) są organizacje z ponad 40 zaawansowanych w rozwoju technologii bezwykopowych krajów ze wszystkich sześciu kontynentów.

W pisemnym uzasadnieniu przyznania nagrody „No-Dig Award 2008” nadanej w kategorii akademickiej zwrócono uwagę, że dotychczas w żadnym innym kraju na świecie nie zorganizowano Studium Podyplomowego z zakresu Technologii Bezwykopowych, obejmującego łącznie 28 różnych przedmiotów zawierających także ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz prezentacje technologii. Za szczególnie cenne uznano kompleksowość i interdyscyplinarność Studium. Gratulując uzyskania nagrody napisano, iż jest to wspaniałe (ang.brilliant) akademickie osiągnięcie z którego branża technologii bezwykopowych może być dumna. W piśmie skierowanym do Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych sparafrazowano słowa L. Armstronga, aby podkreślić znaczenie zrealizowanego Studium, pisząc o nim „One small step for trenchless, one giant step for utilities” co można przetłumaczyć na język polski, iż Studium będąc małym krokiem dla technologii bezwykopowych stanowiło olbrzymi krok dla infrastruktury podziemnej.

Z uwagi na członkostwo Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych PFTT (skrót od Polish Foundation for Trenchless Technology) w ISTT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych) istnieje możliwość występowania przez PFTT z wnioskami do ISTT o uzyskiwanie nagród także dla polskich firm działających w sektorze technologii bezwykopowych za ich wybitne osiągnięcia w tej branży (innowacyjne technologie, urządzenia, materiały).

Zapraszamy zatem polskie firmy działające w branży technologii bezwykopowych do członkostwa w naszej Fundacji umożliwiającej wieloraką aktywną współpracę z firmami zagranicznymi oraz dostęp do międzynarodowych serwisów w tym np. informacji o międzynarodowych przetargach. PFTT prowadzi także bardzo aktywną działalność krajową.

Władze Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych

Prezes Zarządu – Andrzej Kuliczkowski
Wiceprezes Zarządu – Benedykt Lipczyński
Przewodniczący Rady PFTT – Włodzimierz Dudlik
Sekretarz Rady PFTT – Kamil Mogielski