Przejdź na stronę
konferencji
NO-DIG Poland 2018

ZOBACZ

NO-DIG POLAND

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2018 r. w Cedzynie, 7 km od Kielc, w Hotelu Uroczysko. Obiekt ten położony jest w malowniczym miejscu pośród lasów, w pobliżu Zalewu Cedzyńskiego.

Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono uczestników krajowych i zagranicznych (także z poza Europy), w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawicieli sektora drogowego (GDDKiA, Zarządy Dróg), firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych.

Tematyka konferencji

  • Awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje
  • Stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie)
  • Eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej
  • Monitoring sieci, badania diagnostyczne
  • Bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne (przykłady realizacyjne)
  • Bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne)
  • Rury stosowane w technologiach bezwykopowych
  • Materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury podziemnej
  • Urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych
  • Urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych
  • Zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych
  • Przepusty drogowe
  • Tunele wielkogabarytowe m.in. przejścia podziemne dla pieszych, drogowe i kolejowe tunele komunikacyjne, metro
  • Geotechniczne aspekty związane z projektowaniem i wykonywaniem budowli podziemnych

Zapraszamy na stronę internetową konferencji www.nodigpoland.pl