News

It is been 10 years since the Polish Foundation for Trenchless Technology was founded

On 01.10.2008 passed exactly 10 years since the Polish Foundation for Trenchless Technology (PFTT) – the [...]

more

NO-DIG AWARD 2008

NO-DIG AWARD 2008 laureate in Academic Category became PFTT and Kielce University of Technology for organizing the [...]

more

Co partners

Partners

Why
Trenchless Technology

  • Brak lub minimalizacja robót ziemnych
  • W przypadku robót realizowanych poniżej zwierciadła wody gruntowej brak w zdecydowanej większości przypadków konieczności stosowania robót odwodnieniowych
  • Niewystępowanie innych czynności związanych z wykopową budową lub wykopową wymianą przewodów
  • Brak lub ograniczenie do minimum powierzchni nawierzchni ulicznych koniecznych do rozbiórki, a następnie ich odtworzenia
more