Formularz zgłoszenia
członkostwa w PFTT

POBIERZ FORMULARZ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

Zaproszenie Do Wsparcia Darowizną Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PFTT) zaprasza firmy, przedsiębiorstwa, a także indywidualne osoby do współpracy oraz wparcia jej działalności poprzez przekazanie darowizny na konto Fundacji. Firmy i przedsiębiorstwa, które przekażą darowiznę nie mniejszą niż 3000 zł na cele statutowe Fundacji staną się na okres jednego roku członkami wspierającymi PFTT i otrzymają dodatkowo certyfikat członkostwa wraz z prawem posługiwania się logo Fundacji przez okres jednego roku. Będą w sposób szczególny promowane przez Fundację w kraju i za granicą oraz będą otrzymywały informacje od organizacji bezwykopowych z innych krajów skierowane do PFTT, a dotyczące np. kontraktów zagranicznych, ofert w zakresie sprzedaży urządzeń i technologii z branży bezwykopowej, itp., a także różne cykliczne serwisy internetowe z zakresu tematyki technologii bezwykopowych. Dodatkowo firmy będące członkami wspierającymi będą otrzymywały zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady PFTT i tym samym czynnego uczestnictwa w decydowaniu o charakterze działalności Fundacji (z wyłączeniem głosowań przewidzianych Statutem). Firmy chcące wesprzeć PFTT niższą kwotą proszone są o kontakt celem ustalenia indywidualnych warunków współpracy.