Polska Fundacja Technik Bezwykopowych poleca dwumiesięcznik „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” jako jedyne czasopismo z logo Fundacji

Czasopismo publikuje wiele ciekawych artykułów dotyczących technologii bezwykopowych. Dodatkowo NBI będzie zamieszczało tytuły i streszczenia referatów w języku angielskim, co znacząco przełoży się na większe niż dotychczas zainteresowanie tym czasopismem na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy na stronę internetową czasopisma www.nbi.com.pl.